• Sposoby i terminy płatności za towar

Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a/,Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto
nr: 8310201068000017020366968
    

b/płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

d/płatności elektronicznaPłatności elektroniczne odbywają się za pośrednictwem serwisu SKY-PAY :

         Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest

                              BLUE MEDIA S.A.

Aktualnie dostępne sposoby płatności :
  
w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem www.zrobmypl.shop

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży , czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności .

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego , lub inny uzgodniony z kliętem sposób